copyright

Ook ik ontkom er niet aan om copyright bepalingen te maken, goed dan.

Alle foto’s en films en eventuele teksten mogen gebruikt worden voor niet commerciële activiteiten of geklier, zoals hobby,  werkstukken voor school, verengingen van algemeen nut,

Voor alle andere doeleinden uitsluitend met toestemming van mij of mijn rechthebbende.

Overtredingen van deze bepalingen kunnen leiden tot juridische acties .

 

I, too, cannot avoid making copyright provisions, well then.

All photographs, films and texts, if any, may be used for non-commercial activities or harass , such as hobbies, school projects, public interest associations, .

For all other purposes only with the permission of me or my copyright holder.

Violations of these provisions may lead to legal action.