copyright

Ook ik ontkom er niet aan om copyright bepalingen te maken, goed dan.

Alle foto’s en films en eventuele teksten mogen gebruikt worden voor niet commerciële activiteiten , zoals hobby,  werkstukken voor school, verengingen van algemeen nut,

Voor alle andere doeleinden uitsluitend met toestemming van mij of mijn rechthebbende.

Overtredingen van deze bepalingen kunnen leiden tot juridische acties .

 

I, too, cannot avoid making copyright provisions, well then.

All photographs, films and texts, if any, may be used for non-commercial activities, such as hobbies, school projects, public interest associations, .

For all other purposes only with the permission of me or my copyright holder.

Violations of these provisions may lead to legal action.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.